Jihan Wu's Bitcoin mining firm Bitdeer partners with NVIDIA – crypto.news

Jihan Wu’s Bitcoin mining firm Bitdeer partners with NVIDIA  crypto.news